Uslovi

USLOVI

Poštovani korisnici, onog momenta kada ste pristupili Albumoria website-u, podrazumeva se da ste saglasni sa sledećim Uslovima i Politikom poslovanja Albumorie. Molimo Vas da pre korišćenja naših usluga i naručivanja albuma, pažljivo pročitate sledeće uslove poslovanja. U sledećim redovima opisani su Opšti uslovi i Politika privatnosti. Svaka poseta našem sajtu ili Instagram stranici znači da ste ove Opšte uslove i Politiku privatnosti pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne naručujete naše albume.
Albumoria Vam omogućava pristup našim albumima i poručivanju istih i svaka poseta bilo kojoj našoj stranici ili pri naručivanju bilo kakve vrste albume smatra se da ste saglasni sa ovim Uslovima i Politikom privatnosti, kao i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične potrebe.

Podaci (fotografije i tekst) kao i brojevi, mejlovi i profili sa kojih Korisnik šalje fotografije u cilju izrade sličica ili albuma, koriste se isključivo u svrhe štampe ličnih albuma i sličica Korisnika. Nikakve slike niti sličice niti albumi neće biti prikazani nigde osim u slučaju kada to Korisnik odobri.

U sekciji Poručivanje, prikazane su smernice za poručivanje albuma, kao i cene i dodaci po želji. Pročitajte Često pitanje “Od čega zavisi kvalitet sličice” i pažljivo odaberite slike. Ukoliko se neka sličica koja je poručena kao jedan položaj, a pojavi kao drugi - Albumoria ne snosi nikakvu odgovornost.

U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, Albumoria zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pruženog albuma, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. Albumoria u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.

Povraćaj albuma je moguć jedino ako je u pitanju naša greška.

Albumoria odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke.

Dostava odnosno isporuka albuma na kućnu ili drugu odgovarajuću adresu obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema uslovima ugovorenim između Korisnika i Albumorie. Svaka porudžbina šalje se putem kurirske službe PostExpress, osim ukoliko između Albumorie i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno. Poručen album Korisnik plaća pouzećem ili po dogovoru pre slanja u cilju sniženja troškova poštarine. Brojevi platne kartice ne skladište se kod prodavca (Albumoria) i neovlašćene osobe nemaju pristup njima. Album se šalje PostExpress-om.

Vreme potrebno za dostavu je navedeno prilikom poručivanja albuma. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom Albumorie. Minimalno vreme potrebno za dostavu albuma je 7 RADNIH dana.

Poželjno je albume rezervisati na vreme. Neophodno je poručiti album 7-10 RADNIH dana ranije, tj. pre nego što je Korisniku album potreban na adresi.

Lično preuzimanje nije moguće.

    Informacije o nama:
  • E-mail adresa: albumoria@gmail.com
  • Instagram, Facebook, TikTok: albumoria
  • PIB: 113881832
  • MB: 67155793
  • Šifra delatnosti: 1812 - Ostalo štampanje


Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na sajtu www.albumoria.rs.

Cena proizvoda će u svakom trenutku biti navedena na sajtu www.albumoria.rs osim u slučaju očigledne greške. Albumoria nastoji da navede tačne cene, pa ipak softverske (računarski sistem) ili ljudske greške su moguće. Ako Albumoria primeti grešku u ceni bilo kog albuma koji je Korisnik naručio, o tome će obavestiti Korisnika što je moguće ranije, objašnjavajući grešku, navodeći pravu cenu i pružajući Korisniku opciju potvrđivanja ili otkazivanja porudžbine. Ukoliko Albumoria ne uspe da stupi u kontakt sa Korisnikom, neće obraditi porudžbinu, smatraće da je porudžbina otkazana.
Albumoria albumi sa sličicama logo