Personalizovani albumi

Albumi prema tvojoj ideji

Albumoria
Albumoria albumi sa sličicama logo

Personalizovani albumi

Personalizovani album se razlikuje od tematskih albuma jedino po stranicama. U personalizovanim albumima stranice su slike koje ti pošalješ, dok tematski albumi imaju unapred kreirane stranice. I u jednoj i u drugoj vrsti albuma šalješ slike koje ćeš lepiti kao sličice, a takođe i u jednoj i u drugoj vrsti biraš naslovnu stranu i tekst po želji. ♥